Sản phẩm đã đăng bởi gommythuatbienhoa@gmail.com ( Gốm Biên Hòa )

  Ngày gửi: 20/05/2018 06:45

  Chậu Tàu cũ - 500K/600K còn thương lượng - MS: 285

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 18/05/2018 05:33

  Bọc Liễu - 1250K/1350K còn thương lượng - MS: 282

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 15/05/2018 05:48

  Chậu Tàu cũ - 600K/700K còn thương lượng - MS: 274

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 14/05/2018 06:15

  TT 01 -3800K

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 13/05/2018 15:04

  Bát Tàu - 1000K/1100K

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 12/05/2018 20:33

  Bình Biên Hòa tích săn thú - MS: 266

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 12/05/2018 19:45

  Bình Lái Thiêu - MS: 265

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 12/05/2018 18:59

  Bình Long Phụng gốm Biên Hòa -500K/600K - MS: 264

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 12/05/2018 13:46

  Chậu chim hoa gốm Biên Hòa - MS:260

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 12/05/2018 13:43

  MS: 261 - Đã Giao lưu

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 10/05/2018 16:57

  Ống đũa Lái Thiêu - Đã giao lưu.- MS:256

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 10/05/2018 06:40

  Giỏ lan - 350K/450K còn thương lượng - MS: 253

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 09/05/2018 15:14

  Bình Biên Hòa -500K/600K -MS:252

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 07/05/2018 07:21

  Khay llam - 300K/350K còn thương lượng - MS: 245

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 24/04/2018 07:48

  Bình Biên Hòa - 1500K còn thương lượng - MS: 210

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 05/05/2018 05:45

  Bình Tàu cũ - 700K/800K còn thương lượng - MS: 240

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 05/05/2018 05:30

  Bình đèn - 300K/350K - MS:241

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 02/05/2018 16:44

  Bình gốm 600K/ 900K - MS: 231

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 29/04/2018 06:25

  Bát nhang Biên Hòa - 200K/300K -MS:22`

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 25/04/2018 14:12

  Bình biên Hòa - 800K còn thương lượng - MS: 212

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 22/04/2018 07:36

  Bách Hoa Biên Hòa - 300K Còn thương lượng - MS: 207

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 21/04/2018 15:40

  Bình Biên Hòa -1200k còn thương lượng - MS: 206

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 21/04/2018 07:16

  chậu Lái Thiêu - 1200K còn thương lượng - MS: 204

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 20/04/2018 13:09

  Bình Bát Bửu - 1500K còn thương lượng - MS: 203

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 20/04/2018 07:42

  Đôn gốm Biên Hòa - Đã giao lưu - MS: 202

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 19/04/2018 14:05

  Bình Biên Hòa - 600K còn thương lượng - MS:201

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 19/04/2018 07:26

  Chậu cũ - 600K Còn thương lượng -MS:200

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0