Sản phẩm đã đăng bởi gommythuatbienhoa@gmail.com ( Gốm Biên Hòa )

  Ngày gửi: 18/08/2018 08:03

  Đôn Mai lan Cúc Trúc Gốm Biên Hòa

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 14/08/2018 06:48

  Bình Vạn Ninh - Bùi văn Dương -STT: 01

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 09/08/2018 07:11

  Bình gốm Biên Hòa vẽ Hoa - MS: 447

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 03/08/2018 08:17

  Đôn Cây Mai - NST: Nguyễn Văn Huấn - MS: 01

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 03/08/2018 08:11

  ống Bút Biên Hòa - MS:442

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 02/08/2018 10:47

  Bình rượu cây mai - NST; Võ Hà Tuấn - MS: 02

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 02/08/2018 07:27

  Móc treo bằng đồng - MS: 440

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 31/07/2018 06:53

  Tượng đồng ông già câu cá

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 26/07/2018 07:35

  NST: Trần Tuấn Anh - STT:01

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 26/07/2018 07:30

  NST: Nguyễn Minh Vỹ - STT: 01

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 26/07/2018 07:24

  NST: Võ Hà Tuấn - STT: 01

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 26/07/2018 07:20

  NST: Ninh Nguyễn

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 26/07/2018 07:01

  NST: Thành Nhân - STT: 01

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 26/07/2018 06:57

  Chậu ly - MS: 428

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 25/07/2018 09:48

  Chum Lái Thiêu - MS: 422

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 23/07/2018 06:58

  Bình Rượu Con Dê - MS: 418

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 19/07/2018 07:22

  NST: Công Bình - STT: 02

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 19/07/2018 07:19

  NST: Công Bình

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 19/07/2018 07:13

  NST: Đinh Văn Phúc - Chậu Vạn Ninh

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 17/07/2018 06:50

  Gối Cây Mai hỏa biến - MS: 410

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 16/07/2018 07:02

  Chén cổ đồ đào

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 15/07/2018 07:38

  Bình Biên Hòa vẽ Hoa Sen

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 13/07/2018 07:02

  Chậu Đông Thanh

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 09/07/2018 07:24

  Chậu Lục giác Lái Thiêu - MS: 376

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 08/07/2018 07:39

  Chậu lái thiêu - MS: 368

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 07/07/2018 06:38

  Nhà sưu tập Nguyễn Minh - ST: 04

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 07/07/2018 06:37

  Nhà sưu tập Nguyễn Minh - ST: 03

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 07/07/2018 06:35

  Nhà sưu tập Nguyễn Minh - ST: 02

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 07/07/2018 06:32

  Nhà sưu tập Nguyễn Minh

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 05/07/2018 07:45

  Bình Gốm Biên Hòa vẽ chim hoa

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 03/07/2018 08:22

  Mảnh sứ Tàu

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 02/07/2018 06:39

  Bình Biên Hòa vẽ mai lan cúc trúc - MS: 352

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 01/07/2018 07:26

  Bình Biên Hòa tích người

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 30/06/2018 07:59

  Bình trà cũ

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 28/06/2018 07:36

  Ang bách Hoa gốm Biên Hòa

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 19/06/2018 06:43

  Bát sứ Trung Hoa - MS: 330

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 18/06/2018 06:18

  Bình gốm Biên Hòa vẽ trúc, mai - MS: 328

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 17/06/2018 07:11

  Hũ Bách Hoa gốm Biên Hòa - MS: 326

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 16/06/2018 06:41

  Bát nhang Tàu

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 13/06/2018 06:56

  Lân Gốm Biên Hòa - MS: 320

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 03/06/2018 06:50

  Bình Vôi - 350K/400K còn thương lượng - MS: 309

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 30/05/2018 07:04

  Bát sứ Tàu - 350K/400K còn thương lượng - MS: 303

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 28/05/2018 06:07

  Bình trà - 350K/400k còn thương lượng - MS: 298

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 25/05/2018 09:25

  Chậu lục giác Tàu cũ - MS: 293

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 24/05/2018 06:56

  Bình gốm Biên Hòa vẽ Lân Rồng

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 20/05/2018 06:45

  Chậu Tàu cũ - 500K/600K còn thương lượng - MS: 285

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 18/05/2018 05:33

  Bọc Liễu - 1250K/1350K còn thương lượng - MS: 282

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 15/05/2018 05:48

  Chậu Tàu cũ - 600K/700K còn thương lượng - MS: 274

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 14/05/2018 06:15

  TT 01 -3800K

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 13/05/2018 15:04

  Bát Tàu - 1000K/1100K

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 12/05/2018 20:33

  Bình Biên Hòa tích săn thú - MS: 266

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 12/05/2018 19:45

  Bình Lái Thiêu - MS: 265

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 12/05/2018 18:59

  Bình Long Phụng gốm Biên Hòa -500K/600K - MS: 264

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 12/05/2018 13:46

  Chậu chim hoa gốm Biên Hòa - MS:260

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 12/05/2018 13:43

  MS: 261 - Đã Giao lưu

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 10/05/2018 16:57

  Ống đũa Lái Thiêu - Đã giao lưu.- MS:256

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 10/05/2018 06:40

  Giỏ lan - 350K/450K còn thương lượng - MS: 253

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 09/05/2018 15:14

  Bình Biên Hòa -500K/600K -MS:252

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 07/05/2018 07:21

  Khay llam - 300K/350K còn thương lượng - MS: 245

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 24/04/2018 07:48

  Bình Biên Hòa - 1500K còn thương lượng - MS: 210

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 05/05/2018 05:45

  Bình Tàu cũ - 700K/800K còn thương lượng - MS: 240

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 05/05/2018 05:30

  Bình đèn - 300K/350K - MS:241

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 02/05/2018 16:44

  Bình gốm 600K/ 900K - MS: 231

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 29/04/2018 06:25

  Bát nhang Biên Hòa - 200K/300K -MS:22`

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 25/04/2018 14:12

  Bình biên Hòa - 800K còn thương lượng - MS: 212

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 22/04/2018 07:36

  Bách Hoa Biên Hòa - 300K Còn thương lượng - MS: 207

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 21/04/2018 15:40

  Bình Biên Hòa -1200k còn thương lượng - MS: 206

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 21/04/2018 07:16

  chậu Lái Thiêu - 1200K còn thương lượng - MS: 204

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 20/04/2018 13:09

  Bình Bát Bửu - 1500K còn thương lượng - MS: 203

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 20/04/2018 07:42

  Đôn gốm Biên Hòa - Đã giao lưu - MS: 202

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 19/04/2018 14:05

  Bình Biên Hòa - 600K còn thương lượng - MS:201

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0
  Ngày gửi: 19/04/2018 07:26

  Chậu cũ - 600K Còn thương lượng -MS:200

  Đăng bởi: gommythuatbienhoa@gmail.com
  Bình luận: 0