CỔ VẬT - ĐỒ CỔ

Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 19/06/2018 06:43

Bát sứ Trung Hoa - MS: 330

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 16/06/2018 06:41

Bát nhang Tàu

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 30/05/2018 07:04

Bát sứ Tàu - 350K/400K còn thương lượng - MS: 303

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 28/05/2018 06:07

Bình trà - 350K/400k còn thương lượng - MS: 298

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 28/05/2018 06:07

Bình trà - 350K/400k còn thương lượng - MS: 298

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 18/05/2018 05:33

Bọc Liễu - 1250K/1350K còn thương lượng - MS: 282

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 14/05/2018 06:15

TT 01 -3800K

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 14/05/2018 05:47

Ống tăm sứ Tàu - 550K/600K còn thương lượng - MS: 273

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 13/05/2018 15:04

Bát Tàu - 1000K/1100K

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 12/05/2018 13:46

Chậu chim hoa gốm Biên Hòa - MS:260

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 14/04/2018 20:37

DĨA - STT:01

Đăng bởi: Căn Nhà
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 15/04/2018 07:08

Dĩa - STT: 02

Đăng bởi: Căn Nhà
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 14/04/2018 20:53

TÔ - STT:01

Đăng bởi: Căn Nhà
Bình luận: 0