CỔ VẬT - ĐỒ CỔ

Thảo luận
Ngày gửi: 22/01/2020 16:22

Tranh sơn mài Mai Lan Cúc Trúc -MS78

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 16/01/2020 07:30

Bình gốm Lái Thiêu -MS53

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 03/08/2018 08:17

Đôn Cây Mai - NST: Nguyễn Văn Huấn - MS: 01

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 02/08/2018 10:47

Bình rượu cây mai - NST; Võ Hà Tuấn - MS: 02

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 26/07/2018 07:30

NST: Nguyễn Minh Vỹ - STT: 01

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 26/07/2018 07:24

NST: Võ Hà Tuấn - STT: 01

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 26/07/2018 07:20

NST: Ninh Nguyễn

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 26/07/2018 07:01

NST: Thành Nhân - STT: 01

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 26/07/2018 06:57

Chậu ly - MS: 428

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 19/07/2018 07:22

NST: Công Bình - STT: 02

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 19/07/2018 07:19

NST: Công Bình

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 19/07/2018 07:13

NST: Đinh Văn Phúc - Chậu Vạn Ninh

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 17/07/2018 06:50

Gối Cây Mai hỏa biến - MS: 410

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 16/07/2018 07:02

Chén cổ đồ đào

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 07/07/2018 06:38

Nhà sưu tập Nguyễn Minh - ST: 04

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 07/07/2018 06:37

Nhà sưu tập Nguyễn Minh - ST: 03

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 07/07/2018 06:35

Nhà sưu tập Nguyễn Minh - ST: 02

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 07/07/2018 06:32

Nhà sưu tập Nguyễn Minh

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 03/07/2018 08:22

Mảnh sứ Tàu

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 19/06/2018 06:43

Bát sứ Trung Hoa - MS: 330

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 16/06/2018 06:41

Bát nhang Tàu

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 30/05/2018 07:04

Bát sứ Tàu - 350K/400K còn thương lượng - MS: 303

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 28/05/2018 06:07

Bình trà - 350K/400k còn thương lượng - MS: 298

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 18/05/2018 05:33

Bọc Liễu - 1250K/1350K còn thương lượng - MS: 282

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 14/05/2018 06:15

TT 01 -3800K

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 14/05/2018 05:47

Ống tăm sứ Tàu - 550K/600K còn thương lượng - MS: 273

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 13/05/2018 15:04

Bát Tàu - 1000K/1100K

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 12/05/2018 13:46

Chậu chim hoa gốm Biên Hòa - MS:260

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 14/04/2018 20:37

DĨA - STT:01

Đăng bởi: Căn Nhà
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 15/04/2018 07:08

Dĩa - STT: 02

Đăng bởi: Căn Nhà
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 14/04/2018 20:53

TÔ - STT:01

Đăng bởi: Căn Nhà
Bình luận: 0