ĐỒ XƯA

Thảo luận
Ngày gửi: 29/01/2020 14:17

Bầu đèn -MS90

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 28/01/2020 16:22

Bình đồng-MS88

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 28/01/2020 10:22

Cặp Bầu đèn dầu

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 28/01/2020 10:06

Bình gốm -MS87

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 27/01/2020 11:25

Bát nhang đồng -MS86

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 26/01/2020 09:12

Bình gốm Biên Hoà-MS84

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 23/01/2020 18:44

Bình gốm Đen -MS83

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 23/01/2020 15:26

Tượng Chó xi vàng

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 23/01/2020 12:03

Hủ gốm Chim đậu -MS81

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 23/01/2020 08:09

Ống cấm bút sứ-MS80

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 22/01/2020 19:49

Tượng gốm La Hán -MS79

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 22/01/2020 12:05

Tượng ông Thọ gỗ mun -MS77

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 22/01/2020 09:11

Bình gốm Bach Hoa -MS76

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 21/01/2020 15:03

Bình gốm Biên Hoà (Rồng lượn)-MS74

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 21/01/2020 12:19

Tương Phât Di Lạt -MS73

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 21/01/2020 08:50

Tranh sơn mài ( 3 thiếu nữ áo dài) -MS71

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 21/01/2020 08:45

Tranh sơn mài cẩn ốc -MS72

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 20/01/2020 17:03

Bình gốm Lái Thiêu (Hoa và Chim) -MS70

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 20/01/2020 13:35

Bình gốm Biên Hoà -MS69

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 20/01/2020 09:11

Bình gốm Biên Hoà -MS68

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 19/01/2020 19:35

Vòi nước xưa-MS67

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 19/01/2020 15:35

Bình gốm Nhật -MS66

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 19/01/2020 07:52

Chậu Biên Hoà -MS64

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 18/01/2020 13:27

Bình gốm Biên Hoà -MS63

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 18/01/2020 11:29

Chậu gốm Lái Thiêu -MS62

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 18/01/2020 08:39

Bình gốm Lái Thiêu -MS61

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 18/01/2020 08:25

Bình gốm Lái Thiêu /MS61

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 17/01/2020 18:04

Bình rượu gốm Biên Hoà -MS60

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 17/01/2020 13:35

Máy Casette Sony -MS59

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 17/01/2020 11:29

Chậu gốm Lái Thiêu ( Lục giác) -MS58

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 17/01/2020 07:44

Chậu gốm Biên Hoà ( sen và vịt ) -MS57

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 16/01/2020 09:29

Đĩa Nhật (Ngôi chùa)-MS56

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 16/01/2020 09:24

Đĩa Nhật(Song Nai)-MS55

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 16/01/2020 09:18

Bình gốm Biên Hoà (Song Ngựa)-MS54

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 15/01/2020 14:26

Cối Đá-MS52

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 15/01/2020 10:15

Đĩa gốm Tàu -MS51

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 14/01/2020 20:03

Bộ Tượng ông Phước Lộc Thọ -MS50

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 14/01/2020 18:27

Chậu có chân Lái Thiêu -MS43

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 14/01/2020 18:22

Chậu chữ nhật chặc góc Lái Thiêu -MS42

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 14/01/2020 18:21

Chậu chữ nhật chặc góc Lái Thiêu -MS42

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 14/01/2020 18:10

Đèn dầu -MS48

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 14/01/2020 10:14

Đĩa Nhật-MS46

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 14/01/2020 07:45

Chậu gốm Lái Thiêu -MS45

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 13/01/2020 15:55

Tranh sơn dầu -MS45

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 21/05/2018 07:11

Bình gốm Biên Hòa tích tùng hạc - 1150K ( Đã Bán) MS:18. 286

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 05/07/2018 07:45

Bình Gốm Biên Hòa vẽ chim hoa ( Đã Bán) - MS 18.448

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 09/08/2018 07:11

Bình gốm Biên Hòa vẽ Hoa - (Đã Bán) MS: 18.447

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 13/05/2018 05:52

Tương gốm Ngũ Phúc gốm Biên Hòa - 2200K (Đã Bán) MS: 18.269

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 18/08/2018 08:03

Đôn Mai lan Cúc Trúc Gốm Biên Hòa

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 03/08/2018 08:11

ống Bút Biên Hòa - MS:442

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 02/08/2018 07:27

Móc treo bằng đồng - MS: 440

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 31/07/2018 06:53

Tượng đồng ông già câu cá

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 26/07/2018 07:35

NST: Trần Tuấn Anh - STT:01

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 25/07/2018 09:48

Chum Lái Thiêu - MS: 422

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 23/07/2018 06:58

Bình Rượu Con Dê - MS: 418

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 15/07/2018 07:38

Bình Biên Hòa vẽ Hoa Sen

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 13/07/2018 07:02

Chậu Đông Thanh

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 09/07/2018 07:24

Chậu Lục giác Lái Thiêu - MS: 376

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 08/07/2018 07:39

Chậu lái thiêu - MS: 368

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 02/07/2018 06:39

Bình Biên Hòa vẽ mai lan cúc trúc - MS: 352

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 01/07/2018 07:26

Bình Biên Hòa tích người

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 30/06/2018 07:59

Bình trà cũ

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 28/06/2018 07:36

Ang bách Hoa gốm Biên Hòa

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 18/06/2018 06:18

Bình gốm Biên Hòa vẽ trúc, mai - MS: 328

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 17/06/2018 07:11

Hũ Bách Hoa gốm Biên Hòa - MS: 326

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 13/06/2018 06:56

Lân Gốm Biên Hòa - MS: 320

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 12/06/2018 06:52

Cống chim ăn gốm Nam Phong -1200k/1300K còn thương lượng -...

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 10/06/2018 07:04

Đôn Gốm Biên Hòa - 1000K/1150K còn thương lượng - MS: 317

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 04/06/2018 07:41

Chậu gốm Biên Hòa - 450K/550K còn thương lượng - MS: 310

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 03/06/2018 06:50

Bình Vôi - 350K/400K còn thương lượng - MS: 309

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 01/06/2018 06:45

Bình Biên Hòa tích song long - 900K/1000K còn thương lượng

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 31/05/2018 06:40

Bình gốm Biên Hòa vẽ Hoa Cúc - 700K/800K còn thương lượng -...

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 29/05/2018 06:20

Chậu gốm Biên Hòa - 400K/450K còn thương lượng - MS: 302

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 25/05/2018 09:25

Chậu lục giác Tàu cũ - MS: 293

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 24/05/2018 06:56

Bình gốm Biên Hòa vẽ Lân Rồng

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 23/05/2018 06:14

Dĩa gốm Biên Hòa vẽ hoa lan - 450K/550K còn thương lượng -...

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 20/05/2018 06:45

Chậu Tàu cũ - 500K/600K còn thương lượng - MS: 285

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 19/05/2018 06:05

Bình gốm Biên Hòa tích Song long - 1050K/1150K còn thương...

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 18/05/2018 06:10

Chóe Tàu Cũ - 1680K/1860K còn thương lượng - MS: 283

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 15/05/2018 07:33

Chậu Bát giác Lái Thiêu - 600K/700K còn thương lượng - MS: 275

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 15/05/2018 05:48

Chậu Tàu cũ - 600K/700K còn thương lượng - MS: 274

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 13/05/2018 17:16

Bình gốm Biên Hòa tích đánh đàn tranh - 950K/1050K còn...

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 12/05/2018 21:17

Tượng Quan Công gốm Biên Hòa - 8600K/9000K còn thương lượng -...

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 12/05/2018 20:33

Bình Biên Hòa tích săn thú - MS: 266

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 12/05/2018 19:45

Bình Lái Thiêu - MS: 265

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 12/05/2018 18:59

Bình Long Phụng gốm Biên Hòa -500K/600K - MS: 264

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 12/05/2018 14:27

Bình Minh Long trước 1975 - 1000k/1100K còn thương lượng - MS:...

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 12/05/2018 13:43

MS: 261 - Đã Giao lưu

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 10/05/2018 16:57

Ống đũa Lái Thiêu - Đã giao lưu.- MS:256

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 10/05/2018 06:40

Giỏ lan - 350K/450K còn thương lượng - MS: 253

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 09/05/2018 15:14

Bình Biên Hòa -500K/600K -MS:252

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 07/05/2018 07:21

Khay llam - 300K/350K còn thương lượng - MS: 245

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 24/04/2018 07:48

Bình Biên Hòa - 1500K còn thương lượng - MS: 210

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 06/05/2018 06:38

Chậu Lục Giác Biên Hòa - 350K/400K còn thương lượng - MS: 244

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 06/05/2018 05:58

Gối Biên Hòa - 300K/350K còn thương lượng - MS: 243

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 05/05/2018 05:45

Bình Tàu cũ - 700K/800K còn thương lượng - MS: 240

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 05/05/2018 05:30

Bình đèn - 300K/350K - MS:241

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 04/05/2018 16:29

Chậu vuông mộc Dana - 400K/450K còn thương lượng - MS:239

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 04/05/2018 15:54

Tương Di Lặc Biên Hòa - 600K/700K còn thương lượng - MS: 237

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 04/05/2018 06:04

Bình trà Anh Quốc - 250K/300K còn thương lượng - MS: 236

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 03/05/2018 05:23

Chậu Lái Thiêu -450K/650K còn thương lượng - MS:233

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 03/05/2018 09:41

Bình trà Lái Thiêu - 950K/1250K còn thương lượng - MS: 234

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 02/05/2018 16:44

Bình gốm 600K/ 900K - MS: 231

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 04/07/2017 09:55

Huỳnh Tiến Đạt

Đăng bởi: Huỳnh Tiến Đạt
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 03/05/2018 09:41

Bình trà Lái Thiêu - 950K/1250K còn thương lượng - MS: 234

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 29/04/2018 06:25

Bát nhang Biên Hòa - 200K/300K -MS:22`

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 29/04/2018 04:54

Bình gốm Biên Hòa - 600K còn thương lượng - MS: 220

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 27/04/2018 17:47

Bình Biên Hòa tích Tây Nguyên - 2200K còn thương lượng -MS:...

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 26/04/2018 18:13

chậu Lái Thiêu già - 1800K còn thương lượng -MS:215

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 25/04/2018 17:38

Bình Biên Hòa tích đồng quê - 600K còn thương lượng - MS: 213

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 25/04/2018 14:12

Bình biên Hòa - 800K còn thương lượng - MS: 212

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 22/04/2018 07:36

Bách Hoa Biên Hòa - 300K Còn thương lượng - MS: 207

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 21/04/2018 15:40

Bình Biên Hòa -1200k còn thương lượng - MS: 206

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 21/04/2018 07:16

chậu Lái Thiêu - 1200K còn thương lượng - MS: 204

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 20/04/2018 13:09

Bình Bát Bửu - 1500K còn thương lượng - MS: 203

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 20/04/2018 07:42

Đôn gốm Biên Hòa - Đã giao lưu - MS: 202

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 19/04/2018 14:05

Bình Biên Hòa - 600K còn thương lượng - MS:201

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 19/04/2018 07:26

Chậu cũ - 600K Còn thương lượng -MS:200

Đăng bởi: Gốm Biên Hòa
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 22/08/2017 05:28

Bàn ủi đồng xưa - STT17

Đăng bởi: Cần Bán Rẻ
Bình luận: 0
Sản phẩm đăng bán
Ngày gửi: 25/03/2018 07:35

Heo bách hoa gốm Biên Hòa

Đăng bởi: Căn Nhà
Bình luận: 0