Máy Móc

Đấu giá
Ngày gửi: 08/07/2015 20:31

Giao lưu 3 món radio, máy ghi âm xưa.

Đăng bởi: tuandoxua
Bình luận: 0
Đấu giá
Ngày gửi: 14/05/2015 17:55

Mô hình tăng T54 chạy pin do thợ thủ công Việt nam làm

Đăng bởi: tuandoxua
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 10/05/2015 22:38

dia .CD. goc

Đăng bởi: Nguyencaolong
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 10/05/2015 22:34

loa Gemany.

Đăng bởi: Nguyencaolong
Bình luận: 0
Thảo luận
Ngày gửi: 14/04/2015 15:28

Voi Gốm - Giống như thật

Đăng bởi: Jimmy Chung
Bình luận: 1
Thảo luận
Ngày gửi: 18/04/2015 10:41

Máy hát đĩa.

Đăng bởi: Nguyễn Nữ Thiên Hương
Bình luận: 1