Bát nhang Biên Hòa - 200K/300K -MS:22`

29/04/2018 06:25
Bát nhang Biên Hòa - 200K/300K -MS:22`
Người đăng: Gốm Biên Hòa
Điện thoại: 0916.886.786
Địa chỉ: Biên Hòa

Giá bán đi tỉnh

300.000

MS: 221

Cao: 10,6cm

ĐK: 12cm

Nâng: 600gam

LH Bắc: 0916.886,786