Bình gốm Biên Hòa tích tùng hạc - 1050k/1150K còn thương lượng - MS: 286

21/05/2018 07:11
Bình gốm Biên Hòa tích tùng hạc - 1050k/1150K còn thương lượng - MS: 286
Người đăng: Gốm Biên Hòa
Điện thoại: 0916.886.786
Địa chỉ: Biên Hòa

Giá bán tại nhà

1.050.000 VND

Giá bán đi tỉnh

1.150.000 VND