Bình gốm Biên Hòa vẽ Hoa Cúc - 700K/800K còn thương lượng - MS: 304

31/05/2018 06:40
Bình gốm Biên Hòa vẽ Hoa Cúc - 700K/800K còn thương lượng - MS: 304
Người đăng: Gốm Biên Hòa
Điện thoại: 0916.886.786
Địa chỉ: Biên Hòa

Giá bán tại nhà

700.000 VND

Giá bán đi tỉnh

800.000 VND