Bình gốm Biên Hòa vẽ Lân Rồng

24/05/2018 06:56
Bình gốm Biên Hòa vẽ Lân Rồng
Người đăng: Gốm Biên Hòa
Điện thoại: 0916.886.786
Địa chỉ: 424/28 Nguyễn Tất Thành. P18.Q4.TP HCM

Giá bán tại nhà

550.000 VND

Giá bán đi tỉnh

600.000 VND