Bình Long Phụng gốm Biên Hòa -500K/600K - MS: 264

12/05/2018 18:59
Bình Long Phụng gốm Biên Hòa -500K/600K - MS: 264
Người đăng: Gốm Biên Hòa
Điện thoại: 0916.886.786
Địa chỉ: Biên Hòa

Giá bán tại nhà

500.000 VND

Giá bán đi tỉnh

600.000 VND