Bình trà - 350K/400k còn thương lượng - MS: 298

28/05/2018 06:07
Bình trà - 350K/400k còn thương lượng - MS: 298
Người đăng: Gốm Biên Hòa
Điện thoại: 0916.886.786
Địa chỉ: Biên Hòa

Giá bán tại nhà

350.000 VND

Giá bán đi tỉnh

400.000 VND