Bình Vôi - 350K/400K còn thương lượng - MS: 309

03/06/2018 06:50
Bình Vôi - 350K/400K còn thương lượng - MS: 309
Người đăng: Gốm Biên Hòa
Điện thoại: 0916.886.786
Địa chỉ: Biên Hòa

Giá bán tại nhà

350.000 VND

Giá bán đi tỉnh

400.000 VND