Bọc Liễu - 1250K/1350K còn thương lượng - MS: 282

18/05/2018 05:33
Bọc Liễu - 1250K/1350K còn thương lượng - MS: 282
Người đăng: Gốm Biên Hòa
Điện thoại: 0916.886.786
Địa chỉ: Biên Hòa

Giá bán tại nhà

1.250.000 VND

Giá bán đi tỉnh

1.350.000 VND