Chậu Bát giác Lái Thiêu - 600K/700K còn thương lượng - MS: 275

15/05/2018 07:33
Chậu Bát giác Lái Thiêu - 600K/700K còn thương lượng - MS: 275
Người đăng: Gốm Biên Hòa
Điện thoại: 0916.886.786
Địa chỉ: 424/28 Nguyễn Tất Thành. P18.Q4.TP HCM

Giá bán tại nhà

600.000 VND

Giá bán đi tỉnh

700.000 VND