Chậu Giang Tây - STT 26

05/04/2018 07:48
Chậu Giang Tây - STT 26
Người đăng: Căn Nhà
Điện thoại: 0936688867
Địa chỉ:

Giá bán tại nhà

1.000.000 VND

Giá bán đi tỉnh

1.000.000 VND

Cao;15,5 cm, ĐK: 24cm

Cao:14cm, ĐK: 21cm

Cao: 11,5cm, ĐK: 17,5cm

Giá: 1000k còn thương lượng

LH Bắc: 0916.886.786

Bao vận chuyển