Chậu gốm Biên Hòa - 400K/450K còn thương lượng - MS: 302

29/05/2018 06:20
Chậu gốm Biên Hòa - 400K/450K còn thương lượng - MS: 302
Người đăng: Gốm Biên Hòa
Điện thoại: 0916.886.786
Địa chỉ: Biên Hòa

Giá bán tại nhà

400.000 VND

Giá bán đi tỉnh

450.000 VND