Chậu gốm Biên Hòa - 450K/550K còn thương lượng - MS: 310

04/06/2018 07:41
Chậu gốm Biên Hòa - 450K/550K còn thương lượng - MS: 310
Người đăng: Gốm Biên Hòa
Điện thoại: 0916.886.786
Địa chỉ: Biên Hòa

Giá bán tại nhà

45.000 VND

Giá bán đi tỉnh

550.000 VND