Chậu lục giác Tàu cũ - MS: 293

25/05/2018 09:25
Chậu lục giác Tàu cũ - MS: 293
Người đăng: Gốm Biên Hòa
Điện thoại: 0916.886.786
Địa chỉ: 424/28 Nguyễn Tất Thành. P18.Q4.TP HCM

Giá bán tại nhà

450.000 VND

Giá bán đi tỉnh

500.000 VND