Chậu Tàu cũ - 500K/600K còn thương lượng - MS: 285

20/05/2018 06:45
Chậu Tàu cũ - 500K/600K còn thương lượng - MS: 285
Người đăng: Gốm Biên Hòa
Điện thoại: 0916.886.786
Địa chỉ: Biên Hòa

Giá bán tại nhà

500.000 VND

Giá bán đi tỉnh

600.000 VND