đá cảnh nghệ thuật tự nhiên

19/04/2015 09:35
đá cảnh nghệ thuật tự nhiên
Người đăng: phạm hữu duy thương (1)
Điện thoại: 0906633751
Địa chỉ: 173-ba đình-p8-q8

Giá khởi điểm

1.500.000 VND

Giá bán ngay

1.500.000 VND

Cao 20 cm.đá tự nhiên.