Dĩa gốm Biên Hòa vẽ hoa lan - 450K/550K còn thương lượng - MS: 288

23/05/2018 06:14
Dĩa gốm Biên Hòa vẽ hoa lan - 450K/550K còn thương lượng - MS: 288
Người đăng: Gốm Biên Hòa
Điện thoại: 0916.886.786
Địa chỉ: Biên Hòa

Giá bán tại nhà

450.000 VND

Giá bán đi tỉnh

550.000 VND