Đôn Gốm Biên Hòa - 1000K/1150K còn thương lượng - MS: 317

10/06/2018 07:04
Đôn Gốm Biên Hòa - 1000K/1150K còn thương lượng - MS: 317
Người đăng: Gốm Biên Hòa
Điện thoại: 0916.886.786
Địa chỉ: 424/28 Nguyễn Tất Thành. P18.Q4.TP HCM

Giá bán tại nhà

1.000.000 VND

Giá bán đi tỉnh

1.150.000 VND