đồng hồ kundo bàn

20/04/2015 16:14
đồng hồ kundo bàn
Người đăng: phạm hữu duy thương (1)
Điện thoại: 0906633751
Địa chỉ: 173-ba đình-p8-q8

Giá khởi điểm

3.500.000 VND

Giá bán ngay

3.500.000 VND

Cao 20,5 cm.lành.chạy kg cần lên giây.chỉ cần để thăng bằng là tự động chạy.