Tương gốm Ngũ Phúc gốm Biên Hòa - 2200K (Đã Bán) MS: 18.269

13/05/2018 05:52
Tương gốm Ngũ Phúc gốm Biên Hòa - 2200K (Đã Bán) MS: 18.269
Người đăng: Gốm Biên Hòa
Điện thoại: 0916.886.786
Địa chỉ: 424/28 Nguyễn Tất Thành. P18.Q4.TP HCM

Giá bán tại nhà

2.200.000 VND

Giá bán đi tỉnh

2.400.000 VND