Tượng Quan Công gốm Biên Hòa - 8600K/9000K còn thương lượng - MS: 268

12/05/2018 21:17
Tượng Quan Công gốm Biên Hòa - 8600K/9000K còn thương lượng - MS: 268
Người đăng: Gốm Biên Hòa
Điện thoại: 0916.886.786
Địa chỉ: 424/28 Nguyễn Tất Thành. P18.Q4.TP HCM

Giá bán tại nhà

8.600.000 VND

Giá bán đi tỉnh

9.000.000 VND