Hướng Dẫn

Cách chèn hình vào nội dung sản phẩm

1. Click vào nút Insert/Edit Image

 

2. Click vào biểu tượng như hình minh họa

 

3. Click vào nút Add Files

 

4. Chọn hình ảnh từ máy

 

5. Click vào nút màu xanh như hình minh họa

 

6. Nhập kích thước hình, Click OK