Hướng Dẫn

Cách đăng sản phẩm

 

1. GHI TÊN SẢN PHẨM VÀ CHỌN DANH MỤC ĐĂNG

 

2.CHỌN KIỂU ĐĂNG SẢN PHẨM

 

3. CHỌN HÌNH ĐẠI DIỆN (MỘT HOẶC NHIỀU HÌNH)

 

4. NHẬP NỘI DUNG CHI TIẾT SẢN PHẨM: (Cách chèn hình)

 

 

5. NHẬP MÔ TẢ SƠ LƯỢC VỀ SP, THỜI GIAN KẾT THÚC ĐẤU GIÁ, GIÁ MUA NGAY, GIÁ KHỞI ĐIỂM

6.NHẤN NÚT ĐĂNG SẢN PHẨM