Những bức ảnh lịch sử rât hiếm bên bờ sông Bến Hải

28/09/2015 04:23
Những bức ảnh lịch sử rât hiếm bên bờ sông Bến Hải
Người đăng: Jimmy Chung (1)
Điện thoại: 0915353575
Địa chỉ:
Những bức ảnh lịch sử rât hiếm bên bờ sông Bến Hải ... 
Tất cả là những di, di chứng của đau thương bởi hận thù và chia rẽ...
 
 
 
--