Tượng trên thân cây sống

03/10/2015 12:32
Tượng trên thân cây sống
Người đăng: Jimmy Chung (1)
Điện thoại: 0915353575
Địa chỉ:

Tượng nghệ thuật trên thân cây sống

Cùng AGRIMARK Chiêm ngưỡng cận cảnh những bức tượng nghệ thuật trên thân cây sống do người Trung Quốc chế tác.